fbpx

NEFORMALNA GRUPA GRAĐANA/KI„MEDIATION“, ULCINJ

Rad u školi i suočavanje sa svakodnevnim konfliktima ili sukobima između učenika međusobno, između roditelja i nastavnika, roditelja i učenika itd., navelo je grupu mladih nastavnica iz OŠ „Maršal Tito“ iz Ulcinja da se upoznaju sa tehnikama nenasilnog rješavanja konflikata i prođu kroz obuku „Školske medijacije“, koju su kao zajednički projekat organizovali Nansen Dialog Centri iz regiona. Ovdje je i potekla ideja Vesne Popov, Rite Zadrime i Ardite Kovačević da iskoriste stečena znanja i realizuju projekat „Nenasilno rješavanje konfikata (Školska medijacija)“.

„Smatramo da je rješavanje problema školskih konflikata, veoma značajno za dobro funksionisanje, za dobar odnos i pozitivnu klimu u zajednici“.     

Projekat je nastao u cilju pružanja podrške i pomoći učenicima, nastavnicima i roditeljima u rješavanju konfliktnih situacija koje su postale česta pojava u zajednici sastavljenoj od pripadnika različitih nacionalnosti, kulturnih miljea, vjerskih i jezičkih skupina.

Cilj projekta je bio poboljšanje komunikacije između učenika, roditelja i nastavnika OŠ „Maršal Tito“ i „Boško Strugar“ iz Ulcinja (u kojima se nastava obavlja dvojezično, na crnogorskom i albanskom jeziku), kroz formiranje operativnog tima sastavljenog od roditelja i nastavnika, koji su uz učešće ostalih aktera u zajednici (Centar za socijalni rad, policija, predstavnici Opštine i drugih nevladinih organizacija) radili na uspješnom rješavanju mogućih konflikata.

Pored formiranja operativnog tima, projektom je formirana i grupa „Mladih medijatora“, sastavljena od po 10 učenika završnih razreda obje škole, koji su obučeni da sami obavljaju proces medijacije uz pomoć nastavnika i drugih aktera uključenih u projekat. Takođe, zahvaljujući uspješno sprovedenoj uličnoj akciji dijeljenja reklamnih flajera i pružanja informacija građanima, kao i nastupu na lokalnim medijima, projektom je unaprijeđen i nivo znanja zajednice o medijaciji i nenasilnom rješavanju konflikata.

Pošto je zajednica multikulturalna, uvijek postoji mogućnost da svakodnevni konflikti prerastu u veće sukobe i naruše tradicionalne dobre odnose među pripadnicima različitih etničkih, vjerskih, jezičkih i drugih zajednica. Želimo da skrenemo pažnju da je očuvanje mira preduslov za stabilan život“. (Vesna Popov, profesorica razredne nastave i jedna od koordinatorki projekta)