fbpx

Najbolje tri Zelene ideje na Nacionalnom takmičenju

„ButtMade“,“Decentralizovana Regenerativna Farma Velesova bašta“ i „Embraced by Nature“ tri su zelene ideje koje su izabrane da predstavljaju Crnu Goru na Regionalnom takmičenju Zelene ideje Balkana,  koje će biti održano u oktobru u Beogradu.

Na regionalnom takmičenju, pored tri predstavnika iz Crne Gore, učestvovaće po tri predstavnika iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Albanije i Grčke, koji su odabrani od strane partnerskih fondacija.Ukoliko na Regionalnom forumu nijedna od tri ideje iz Crne Gore ne osvoji nagradu, najbolje rangirana će dobiti finansijsku podršku u iznosu od 2000-4000 EUR.

„ButtMade“,Reciklaža duvanskog otpada i stvaranje novog proizvoda. Projekat se zasniva na ideji o reciklaži duvanskog otpada i pretvaranju opušaka cigareta u nove proizvode, hemijskim procesima.

U specijalizovanim pepeljarama na javnim mjestima i ugostiteljskim objektima se prikupljaju opušci, čijom hemijskom obradom se proizvodi plastika za proizvodnju pepljara za plažu (kupe za pijesak), didaktičkih igračaka, preko filamenata za 3D štampače, suvenira..

Do sad su uspjeli da ostvare zapažen rezultat na eksperimentalnom nivou. Proces realizacije je temeljan i složen – realizovan je prvi dio projekta u vidu, akumulacije prve količine duvanskog otpada i sotvarena je komunikacije sa više ugostiteljskih objekata.

„Decentralizovana Regenerativna Farma Velesova bašta“. Farma se vodi principom da proizvodi hranu na održiv način, proizvodi organsko povrće i gotove prehrambene proizvode. Farma obezbjedjuje 90% sirovina kroz uzgoj, sakupljanje ili kupovinu kod lokalnih proizvodjača. Već je ostvarena saradnja sa lokalnim stručnjacima, farmama i domaćinstvima u cilju razmjene informacija i resursa.

Decentralizovana farma koristi niz inovacija: bašta bez kopanja; proizvodnja na ograničenom prostoru (koncept proizvodnje na malo); više načina kompostiranja; produžavanje vegetativne sezone;  kreiranje brenda malog proizvodjača; prilika za mlade da steknu znanja o regenerativnoj proizvodnji i konceptu.

„Za lokalno tržište, farma će da ponudi nove proizvode, nove ukuse, a sve sa ciljem zaštite životne sredine i podrške socijalno-ugroženim.   Ove godine planiraju da naprave kuhinju, sa profesionalnim elementima za spremanje hrane.

„Embraced by Nature“, turistička agencije Monticola d.o.o.. Agencija organizuje ture posmatranja ptica.

Crna Gora raspolaže odličnim resursima kad je u pitanju prirodno i kulturno bogatstvo i ova ideja na pravi način može da valorizuje te resurse.

Monticola d.o.o. jedina u Crnoj Gori specijalizovana za ture za posmatranje divljih životinja sa stručnim vodičima. Ponuda visokokvalitetnih tura za posmatranje ptica sa dobro opremljenim i iskusnim vodičima koji imaju neophodno znanje i iskustvo da identifikuju bilo koju pticu u našem regionu. Cjelokupni profit kompanije usmjeren je na zaštitu ptica i prirode.