fbpx

Nagrađene tri najautentičnije video forme

Na nagradnom konkursu za kratku video formu, na teme: osnaživanje i društvena uključenost mladih, društveno preduzetništvo i prevencija nasilnog ekstremizma, ukupno je pristiglo jedanaest radova. U skladu sa propozicijama javnog Konkursa za kratku video formu Komisija za procjenu i odabir najboljih, selektovala je video forme koji su u najvećoj mjeri  zadovoljavali uslov, a to je da pošalje jasnu poruku o značaju konkretne teme/oblasti za razvoj našeg društva.

U skladu sa jednoglasnom odlukom Komisije, na temu društveno preduztništvo, nagrađen je autor Andrej Šeter, za video pod nazivom „Ovo je Jovana“. Na temu prevencija nasilnog ekstremizma, nagrađen je video Veselina Matovića, pod imenom „Snaga“. Vedad Selmanović je nagrađeni autor na temu osnaživanje i društvena uključenost mladih, a njegov video nosi naziv „Vrijedimo mnogo“.

Tokom prvog konkursa nagrađeni su radovi sljedećih autora: Balša Bošković, za video pod nazivom „Promijenimo svijet“, na temu osnaživanje marginalizovanih i nerazvijenih zajednica; Saša Trstenjak i video pod nazivom „Đole“, koji se bavi temom zaštite životne sredine i održivog razvoja i autorke Klaudije Abat, sa videom „Ti si žena – ti to možeš“ u okviru teme ekonomsko i političko osnaživanje žena.

Podsjećamo da je video konkurs organizovan u okviru programa “Za jači glas organizacija građanskog društva”, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo fAKT, uz podršku Američke ambasade u Podgorici.