fbpx

Nacionalni konkurs za odabir „Zelenih ideja“

Fond za aktivno građanstvo – fAKT u partnerstvu sa Fondom braće Rokfeler, objavljuje konkurs za odabir „zelenih ideja“, sa ciljem da podstakne pojedince, poljoprivredna gazdinstva, mala preduzeća i nevladine organizacije da razviju inovativne biznis ideje koje su zasnovane na principima održivog razvoja.

foto: openwalls.com

foto: openwalls.com

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 31. maj 2015. godine do 16 časova.

Cilj je da se prepoznaju i podrže ideje sa najvećim potencijalom da ostvare značajan uticaj u određenoj lokalnoj zajednici, u svim aspektima održivog razvoja, a koje zadovoljavaju naredne kriterijume:

1. Ideja/projekat je u ranoj fazi razvoja;

2. Nije ostvaren godišnji obrt veći od €10,000;

3. Oslanja se prvenstveno na lokalne resurse, što uključuje i zapošljavanje lokalnog stanovništa i korišćenje tradicionalnih znanja i vještina;

4. Podržava revitalizaciju tradicionalne lokalne ekonomije i aktivnije povezivanje ljudi sa svojom zajednicom

5. Postoji vizija ili akcioni plan zaštite i unapređenja životne sredine.

6. Postoji plan za ekonomsku održivost (ekonomski rast).

7. Urađena je procjena lokalnog tržišta i tražnje; takođe, nosilac ideje treba da pokaže da je svjestan konkurencije i da predstavi komparativne prednosti svoje ideje/projekta.

8. Radi se o inovativnom i jedinstvenom projektu/ideji, za koju nije obezbijeđena finansijska podrška od strane državnih organa, lokalnih vlasti, fondacija, privatnih donatora, ili međunarodnih razvojnih agencija.

Na konkurs mogu da se prijave pojedinci (državljanin/ka Crne Gore), poljoprivredna gazdinstva, privredna društva (konkretno: malo preduzeće) ili nevladina organizacija, registrovani u Crnoj Gori.

Tri najbolje ocijenjene ideje će učestvovati na Regionalnom forumu “Filantropija za zelene ideje na Zapadnom Balkanu”, koji Fond braće Rokfeler (RBF) organizuje na Kosovu (Hotel Magra Austria, Boge-Rugove) u periodu od 24-27. jula 2015. Na forumu će biti predstavljeno 15 “zelenih ideja” iz 5 zemalja regiona, a 3 najbolje rangirane će osvojiti po 10,000 USD.

Ukoliko na Regionalnom forumu nijedna od tri biznis ideje iz Crne Gore ne osvoji  nagradu od 10.000 USD, najbolje rangirana će od fAKT-a dobiti finansijsku podršku u  iznosu od 4,000 EUR.

Formulari (za download)

• Poziv za učešće na Forumu za zelene ideje (pdf)
• Prijavni formular (doc)

Pogledajte priču o porodici Kljajić iz sela Lubnice kraj Berana, koji su 2012. godine na Forumu Filantropija za „zelene“ ideje na Zapadnom Balkanu, održanom u hotelu Bjanka u Kolašinu, osvojili prvu nagradu na regionalnom takmičenju: