fbpx

Morakovo: Razvoj klastera i formiranje LAG

Program: De Facto Active
Organizacija: NVO Morakovo, Nikšić
Naziv projekta: “Razvoj klastera I formiranje Lokalne akcione grupe u Župi”
Odobreni iznos: 8.410 €

Cilj projekta je formiranje Agroturističkog klastera u Župi Nikšićkoj, Klaster je okupio sve ključne aktere u zajednici, poput: Lokalne turističke organizacije opština Nikšić, Danilovgrad iI Kolašin, d.o.o.”Bor-trade”, NVO”Dani drenjina”, Ugostiteljski objekti “Centar” iz Župe, “Moj san” sa Lukavice, radionica kora za pitu i peciva od integralnog brašna “Jugo –pek” Župa i gazdinstva iz Župe: Dendić, Čvorović, Peković, Nikolić, Mitrović, Šundić, Bojović, Zečević, Marojević..

Pored uticaja na lokalnu zajednicu, projekat je kroz informativno-propagadni materijal, studijske posjete i medijsku kampanju doprinio i promociji klastera u Crnoj Gori, tako da je broj klastera porastao sa 14 na 27.

Projekat je takođe doprinio i formiranju prve Lokalne akcione grupe (LAG) u Crnoj Gori LAG “Župa”, kao i jačanju kapaciteta organizacije putem obuke volontera, jačanje povjerenja između organizacije i institucija, kao i unaprijeđenju znanja i vještina za prikupljanje sredstava iz lokalnih izvora.