fbpx

MladiInfo Montenegro organizovala tribinu “Pitaj(te) se”

Nevladina organizacija “Mladiinfo Montenegro” organizovala je u četvrtak 12.04.2012. sa početkom u 17h tribinu “Pitaj(te) se” u sali 1 Skupštine opštine Nikšić. Događaju, organizovanom u sklopu projekta “Aktivnošću do učešća”, koji je finansijski podržao Fond za aktivno građanstvo, prisustvovalo je 30 srednjoškolaca, studenata, predstavnika podmladaka političkih partija, nevladinih organizacija i Crvenog krsta.

Predsjednica NVO “Mladiinfo Montenegro” Milica Žugić kazala je da je cilj tribine bio pokazati mladima da treba da se pitaju, da učestvuju u donošenju odluka, ali i da lokalna samouprava treba da pita i konsultuje mlade. Žugić je istakla da projektom “Aktivnošću do učešća” žele da pokrenu stvaranje Savjeta mladih kao predstavničkog tijela svih mladih u Nikšiću, sa zadatkom da utiče na lokalnu samoupravu, da se bavi omladinskom politikom i ukazuje na probleme koji imaju mladi u gradu pod Trebjesom. Ona je najavila i da će u okviru projekta biti organizovan seminar 28. i 29. aprila za predstavnike mladih na kojem će im biti predstavljena različita predstavnička tijela mladih iz Bijelog Polja, Kotora, kao i proces stvaranja Savjeta mladih na Cetinju. Očekivanja od seminara su, kako je navela, da se oformi inicijativna grupakoja će, u saradnji sa lokalnom kancelarijom za mlade voditi process formiranja savjeta mladih.

Marina Bošnjak iz NVO “Mladiinfo Montenegro” predstavila je rezultate istraživanja potreba mladih u Nikšiću koje je sprovedeno kroz fokus grupe i upitnike. Predmet istraživanja bili su mladi Nikšića, tačnije njihovo gledanje lokalne politike koja se tiče mladih, te njihova uključenost u proces donošenja odluka i spremnost da učestvuju u kreiranju iste. Istraživanje je obuhvatilo 100 mladih od 15 do 29 godina iz Nikšića. U ukupno pet fokus grupa, sa prosječno 10 učesnika, obuhvaćeni su učenici srednje ekonomske škole, gimnazije, studenti Filozofskog fakulteta, volonteri NVO i mladi sa invaliditetom. Na pitanja iz upitnika odgovorilo je 50 mladih ljudi, što učenika i studenata, što mladih koji su završili školovanje. Istraživanje je, između ostalog, pokazalo da mladi u Nikšiću ne znaju da postoji Lokalni akcioni plan u mlade, nezadovoljni su ulupnom ekonomskom i socijalnom situacijom, ali i time što su isključeni iz procesa donošenja odluka. Dopada im se ideja da se osnuje Savjet mladih, žele da učestvuju u njegovom osnivanju i mišljenja su da bi to tijelo moglo da učini mnogo korisnih stvari za mlade Nikšića.

Ispred fAKT-a prisutnima se obratio Anto Janković koji je kazao da fAKT podržava ne samo NVO već i neformalne grupe, kao i da je projekat NVO “Mladiinfo Montenegro” podržan u sklopu Programa podrške inicijativama mladima, koji je realizovan uz podršku Balkan Trust for Democracy (BTD) iz Beograda, u saradnji sa Upravom za mlade i sport. On je istakao da je cilj programa bio podrška implementaciji lokalnih akcionih planova za mlade u devet opština, a da su u Nikšiću odobrena četiri projekta. On je kazao da je projekat “Aktivnošću do učešća” podržan jer smatraju da Savjet mladih može biti dobra spona između lokalne samouprave i mladih u Nikšiću.

Jelena Miljanić iz Uprave za mlade i sport kazala je da bi Savjet mladih trebalo da bude kanal putem kojeg će mladi iznositi svoje mišljenje, potrebe i želje i sarađivati sa Opštinom u rješavanju i realizaciji istih. Miljanić je predstavila i modele učešća mladih na lokalnom i nacionalnom nivou. Ona je kazala da je za nesprovođenje Lokalnog akcionog plana za mlade najviše kriva lokalna samouprava, ali odgovornost snose i sami mladi, jer su pasivni. Miljanić je napomenula i da će uskoro započeti izrada Zakona o mladima u kojem će se definisati  obaveze  i načini učešća mladih u donošenju odluka.

Učesnike tribine interesovao je sastav budućeg Savjeta mladih, te im je objašnjeno da će ga činiti predstavnici srednjoškolaca, studenata, nevladinih organizacija, podmladaka političkih partija i drugih organizovanih mladih. Na pitanje da li je Opština stimulisana za formiranje tog tijela učesnicima je odgovorila Maja Radojičić ispred lokalne samouprave, koja je kazala da će u naredna dva mjeseca biti završena sistematizacija i formirana Kancelarija za mlade i da su zainteresovani da se osnuje i savjet mladih.