fbpx

Korporativna filantropija na Balkanu dostigla 500,000 EUR u junu

photo: erikarachel.com

photo: erikarachel.com

Uz veliko izvinjenje zbog letnje pauze, Philanthropy Posts ponovo radi i analizira javnu evidenciju o donacijama širom Zapadnog Balkana.

U toku ove nedelje, kao i u toku par narednih nedelja, fokusiraćemo se na korporativno doniranje tokom juna 2013. Korporativna filantropija je tokom meseca juna 2013. imala više oblika, uključujući i direktne novčane donacije, pružanje usluga i donacije u robi, kao i rad sa zaposlenima na ostvarenju zajedničkog cilja i obezbeđenju platforme za klijente ili potrošače da takođe uzmu učesća u doniranju.

Prepoznajući ograničenja u dosadašnjem prikupljanju podataka, koji se do sada odnose isključivo na ono što je objavljeno u medijima u ovih sedam zemalja, prijatno sam iznenadjen činjenicom da su one iznosile više od 500,000 EUR tokom juna. Važno je napomenuti da ovaj iznos ne obuhvata značajan broj donacija u robi ili u uslugama koje su kompanije obezbedile, a čija monetarna vrednost nije objavljena u medijima.

Osim toga, od 108 slučajeva korporativnog doniranja objavljenih u junu, svega 29 (27%) je bilo izraženo i u novčanom iznosu, tako da sa sigurnošću možemo da pretpostavimo da ćemo sa poboljšanjem izveštavanja u medijima o stvarnim iznosima vezanim za korporativno doniranje i sa proširenjem naših napora u prikupljanju podataka o doniranju, konačno videti i mnogo veće mesečne iznose vezane za korporativno doniranje.

Priložena tabela prikazuje broj slučajeva korporativnog doniranja, kao i broj članaka koji govore o ovim slučajevima. Interesantno je uočiti kontrast između Albanije, gde je svaki slučaj doniranja propratilo samo jedno glasilo, i Makedonije gde se jedan slučaj doniranja u proseku pojavi u barem deset medijskih objava.

filantropija-zapadni-balkan

Neke od razlika među gore navedenim zemljama se mogu objasniti kako modalitetima doniranja o kojima se izveštava u svakoj od zemalja, tako i stepenom značaja koji mediji generalno pridaju izveštavanju o filantropiji. Na primer, postoji značajan broj donacija u robi i uslugama među kompanijama iz Bosne, Crne Gore i Srbije bez evidentirane novčane vrednosti takvih donacija, koje rezultiraju nižom vrednošću korporativnog doniranja u odnosu na broj slučajeva. Ovo se najbolje vidi na primeru Crne Gore.

Sledeće nedelje ćemo nastaviti sa analizom svake od zemalja i ukazati na neke od “svetlih tačaka” korporativnih donacija tokom juna. Zato ostanite sa nama…

Author: Nathan Koeshall, Philanthropyposts