fbpx

Prostorije Fonda za aktivno građanstvo, nalaze se u Master kvartu, lamela F2, sprat 9.

Fond za aktivno građanstvo – fAKT
Master kvart, lamela F2, spat 9
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: 020 615 755

E-mail: fond@faktcg.org, faktcg@gmail.com