fbpx

Prostorije Fonda za aktivno građanstvo, nalaze se u ulici Vaka Đurovića 20/1, Nova varoš II, ispod Gorice. Prostor, koji je u vlasništvu fAKT-a, obezbijeđen je zahvaljujući donaciji naših dugogodišnjih partnera i donatora: Kooperativi holandskih fondacija za centralno-istočnu Evropu (CNF CEE), koji su se krajem 2012. godine povukli iz Crne Gore i regiona.

Smatramo da je ovakav vid podrške još jedan pokazatelj značaja naše misije, i svakako jedan od preduslova održivosti fondacije – stoga dugujemo veliku zahvalnost CNF-u na sveukupnoj i strateškoj podršci našem radu, od samog osnivanja fondacije.

Fond za aktivno građanstvo – fAKT
Vaka Đurovića 20/1 maps-incon Nova Varoš II – II sprat
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: 020 665 600

E-mail: fond@faktcg.org, faktcg@gmail.com

%d bloggers like this: