fbpx

Konkurs za program podrške inicijativama mladih

mladi-ruke1

Otvoren je konkurs za organizacije mladih i neformalne grupe mladih programa MLADI LIDERI = AKTIVNI GRAĐANI koji Fond za aktivno građanstvo – fAKT realizuje uz podršku Američke ambasade (Democracy Commission Small Grants Program) i u saradnji sa Upravom za mlade i sport Crne Gore.

Ovim programom se želi unaprijediti kapacitet mladih da aktivno, efikasno i odgovorno učestvuju u životu i razvoju zajednice, i pružiti podrška njihovim inicijativama koje su usmjerene na realizaciju lokalnih omladinskih politika/lokalnih planova akcije za mlade (LPAM).

Programom je predviđena obuka na temu planiranja lokalne akcije i upravljanja projektom, finansijska podrška za najmanje 5 projekata/organizacija (do 2.500€ po projektu), tehnička i mentorska podrška, kao i jednodnevni forum mladih na kome će široj javnosti i donosiocima odluka biti predstavljeni podržani projekti.

Rok za prijem aplikacija je 05. oktobar 2015 (do 16:00h).

Posebno ohrabrujemo mlade da kandiduju nacrte projekata koji se odnose na sljedeće oblasti LPAM-a: učešće mladih u društvu, obrazovanje, slobodno vrijeme, kultura, zapošljavanje mladih i zdravlje mladih.

Za informacije se možete obratiti i osoblju kancelarije.

Prijave slati na: fond@faktcg.org

Formulari (za download)

Lokalne akcione planove možete preuzeti ovdje: BeraneBijelo PoljeKotorBudva, Cetinje, Tivat, Plužine, Podgorica, Kolašin, Pljevlja, Nikšić