fbpx

Konkurs za nagradu za filantropiju

Fond za aktivno građanstvo, uz podršku Evropske komisije, Fonda braće Rokfeler i Fondacije „Ćano Koprivica“ otvara godišnji

KONKURS ZA NAGRADU ZA FILANTROPIJU

Za pojedince, privredna društva, medije, nevladine organizacije, institucije i iseljenička udruženja, koji su na najdjelotvorniji način podržali ili organizovali neprofitne akcije za opšte dobro i izgradnju građanskog društva.

Rok za prijem nominacija je 30. novembar 2021.

Cilj konkursa je da prepozna i javno istakne privredna društva, pojedince, medije, institucije, nevladine organizacije i iseljenička udruženja, koji svojom materijalnom i finansijskom podrškom daju primjer drugima i postavljaju standarde kojima bi trebalo težiti kada je u pitanju ulaganje u opšte dobro i izgradnja građanskog društva. Istovremeno, cilj nagrade je da podstakne oživljavanje i razvoj vrijednosti kao što su solidarnost, humanost i filantropija.

Nagrada se dodjeljuje u sljedećim kategorijama:

 • za individualni doprinos
 • za doprinos dijaspore
 • za doprinos na nacionalnom nivou (za privredna društva)
 • za doprinos lokalnoj zajednici (za privredna društva)

Pored glavnih nagrada, konkurs je otvoren i za nekoliko specijalnih priznanja:

 • specijalno priznanje za medijski doprinos
 • specijalno priznanje za građanski doprinos opštem dobru

Pravo učešća imaju privredna društva i mediji koji posluju u Crnoj Gori, pojedinci iz Crne Gore i dijaspore, udruženja iseljenika i državne institucije (zavisno od kategorije).

 

KO PODNOSI NOMINACIJE:

 • Svi zainteresovani građani/ke – pojedinci/ke, privredna društva, nevladine organizacije, mediji, institucije.
 • Mogućnost samokandidovanjaimaju privredna društva, mediji i iseljenička udruženja (ne i pojedinci).
 • Za kategoriju individualni doprinos može se nominovati pojedinac iz Crne Gore ili dijaspore, koji je ličnim angažmanom (dobrotvorne aktivnosti, materijalne donacije, besplatne profesionalne usluge, volonterizam i sl), bilo na nivou lokalne zajednice ili društva, doprinio rješavanju problema i unapređenju života u zajednici.
 • Za kategoriju doprinos dijaspore mogu se nominovati iseljenička udruženja koja su svojim ulaganjem (materijalnim i/ili nematerijalnim) podržala razvoj lokalnih zajednica u Crnoj Gori, ili organizovala filantropske aktivnosti na nivou države.
 • Za kategoriju doprinos na nacionalnom nivou mogu se nominovati privredna društva koja posluju u Crnoj Gori, koja imaju razvijenu strategiju korporativnog davanja, odnosno koja podržavaju projekte od opšteg interesa na nacionalnom nivou, čije su filantropske aktivnosti promišljene i usmjerene na potrebe društva. U ovu kategoriju spadaju sva davanja (materijalna i/ili nematerijalna) koja imaju dugoročan karakter (nijesu jednokratna donacija) i imaju širi društveni značaj, bilo ulaganjem u određenu ciljnu grupu, bilo ulaganjem u širu zajednicu.
 • Za kategoriju doprinos lokalnoj zajednici mogu se nominovati privredna društva koja posluju u Crnoj Gori, koja su svojim ulaganjem (materijalnim i/ili nematerijalnim) podržala razvoj lokalne zajednice.
 • Za kategoriju specijalno priznanje za medijski doprinos mogu se nominovati novinari/urednici, medijski timovi i sami mediji, koji su organizacijom filantropskih aktivnosti i/ili promocijom istih, doprinijeli razvoju i promociji solidarnosti, humanosti i filantropije u zemlji.
 • Za kategoriju specijalno priznanje za građanski doprinos opštem dobru mogu se nominovati nevladine organizacije, grupe građana/ki, institucije i pojedinci koji su pokrenuli akcije od opšteg dobra, koja je podstakla uključivanje velikog broja građana/ki.

 

NAČIN PRIJAVE/NOMINOVANJA:

Prijavni formulari su linkovani u nazivu kategorija.

Za više informacija možete se obratiti i osoblju fondacije, putem e-mail adresa: filantropija@faktcg.org  i fond@faktcg.org , ili telefona 020/665 600.

DODJELA NAGRADA:

ISKRA se tradicionalno dodjeljuje u Kraljevskom pozorištu „Zetski dom” na Cetinju, u decembru mjesecu. Odluka o datumu i načinu dodjele će biti donijeta naknadno, u skladu sa epidemiološkom situacijom i mjerama koje tada budu na snazi, i biće javno objavljena početkom decembra.

Od prošle godine, podršku organizaciji svečanosti dodjele nagrada pružaju nam i Balkanska mreža za razvoj civilnog društva – BCSDN i Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju – SIDA.