fbpx

Konkurs: Podrška aktivizmu i društvenom angažovanju mladih

Obavještavamo Vas da je otvoren konkurs u okviru programa Podrška aktivizmu i društvenom angažovanju mladih, koji Fond za aktivno građanstvo realizuje uz podršku Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, a u saradnji sa Ministarstvom sporta Crne Gore – Direktoratom za mlade.

Cilj programa je poboljšanje položaja mladih, njihovog ličnog i društvenog razvoja i uključivanja u društvene tokove, kroz podršku:

–  omladinskom aktivizmu i umrežavanju mladih

–  promociji i razvoju kulture učešća mladih

–  uspostavljanju kvalitetnih mehanizama za razvoj i podršku omladinskom aktivizmu na lokalnom nivou, u skladu sa nacionalnom Strategijom za mlade (2017-2021)

U okviru programa biće organizovan trodnevni trening na temu „Omladinski aktivizam i planiranje akcije“, za 10 organizacija koje će biti odabrane na osnovu kvaliteta projektnih ideja, zatim finansijska podrška u iznosu od €1,500 do €3,000 po projektu ( ukupno €15,000) kao i forum mladih sa ciljem predstavljanja rezultata, razmjene iskustava i istovremeno promocije mladih kao aktivnih društvenih aktera.

Prijavne formulare i više informacija o programu, možete preuzeti sa sljedećih linkova:

Rok za prijem aplikacija je 10.oktobar 2017 godine.