fbpx

Javno zastupanje -šest novih projekata počinje implementaciju

U okviru javnog poziva za podršku inicijativama orgaizacija civilnog društva  da budu djelotvorniji zastupnici procesa promjena i reformi u svojim lokalnim zajednicama, danas su potpisani ugovori sa šest organizacija, koje od septembra počinju sa realizacijom projekata.

Kvalitetom projekata i inovativnim pristupom, finansijsku podršku zavrijedile su sledeće organizacije:

BR.  ORGANIZACIJA  NAZIV PROJEKTA IZNOS
1. Aktivna Zona Cetinje Tvoj grad – Tvoj glas 24.320, 00 €
2. Centar za građanske slobode (CEGAS) Podgorica „Kreativni aktivizam i udruženi građani“ 24,910.00 €
3.  EKO- tim Podgorica Koraci ka pravednoj tranzicji u Pljevljima 27,890.00 €
4. Organizacija Crvenog krsta Prijestonice Cetinje Podrškom do samostalnijeg života lica sa invaliditetom 22,230.00 €
5. Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju „Puževa kućica” Budva Saradnjom do kreiranja socijalne politike u Budvi 18,481.00 €
6. Unija mladih preduzetnika Crne Gore Preduzetnički P&S klub (Policy and Advocacy Club) 24,890.00 €

 

Tokom implementacije projekata, podržane organizacije će imati mentorsku podršku od strane eksperata u relevantnim oblastima, kao i mogućnost učenja kroz razmjenu najboljih praksi, izazova i naučenih lekcija, sa srodnim organizacijama iz Crne Gore i Hrvatske.

 

Ukupan iznos koji je dodijeljen za grant šemu Javno zastupanje iznosi 142,721.00 eur, a podržani projekti se realizuju u trajanju od 12 do 15 mjeseci.