fbpx

Inkluzija kroz šah

Uz podršku Fonda za aktivno gradjanstvo (fAKT), Centar za razvoj šaha ,,Dijagonale” je tokom juna u prostorijama šahovske škole ,,Dijagonale” realizovao projekat ,,Inkluzija kroz šah”.

Projekat je podrazumijevao jednomjesečni šahovski trening (dva puta nedjeljno) za dvadesetoro djece među kojima i petoro sa posebnim obrazovnim potrebama.

Cilj projekta je uključivanje mladih sa teškoćama u razvoju i njihova integracija u društvene tokove s obzirom da naše društvo još uvijek nije dovoljno senzibilisano da prihvati i pomogne onima koji se po nekim fizičkim ili mentalnim osobinama razlikuju.

U utorak, 03. 07. 2012. u objektu Banja (sala iznad knjižare Karver) organizovana je šahovska simultanka sa učesnicima i tom prilikom su uručene diplome, šahovske garniture, šahovski satovi i literatura učesnicima projekta.