fbpx

Građanska akcija je program kojim želimo da podržimo građanski aktivizam i angažovanje u rješavanju problema u zajednici, i građansko učešće u procesima donošenja odluka. Za dodjelu sredstava se mogu prijaviti lokalne nevladine organizacije i neformalne grupe građana/ki iz Crne Gore, sa projektima koji podstiču razvoj zajednice, i koji u procesu planiranja i sprovođenja aktivnosti aktivno uključuju sve relevante aktere i subjekte u zajednici.

Kako se prijaviti?

Prvi korak – Popunite prijavni/aplikacioni formular

Ako ste procijenili da program Građanska tranzicija najviše odgovara vrsti inicijative koju želite da sprovedete, detaljno proučite dokumenta Objava konkursa i Prijavni formular koje možete otvoriti ili snimiti sa ove stranice.

Ukoliko ne možete da otvorite ili snimite formulare sa ove stranice, možete se obratiti osoblju naše kancelarije i tražiti da vam ih pošaljemo elektronskom poštom ili poštom.

Formulari (za download)

•  Objava konkursa (pdf)
•  Prijavni formular (doc)

Drugi korak – Slanje prijave/aplikacije 

Pošto ste popunili aplikaciju, pošaljite je e-mailom na adresu fond@faktcg.org.
Ukoliko niijeste u mogućnosti da pošaljete elektronsku verziju, pošaljite nam aplikaciju faksom na br.:020/665 600, ili poštom na adresu:

fAKT, Vaka Đurovića bb, Nova varoš II
81000 Podgorica
Crna Gora