fbpx

Kroz program Građanska akcija želimo da postaknemo i podržimo građanski aktivizam i angažovanje u rješavanju problema u zajednici, i građansko učešće u procesima donošenja odluka.

Ovim programom se ne ‘propisuju’ vrste inicijativa koje bi organizacije civilnog društva ‘morale’ da pokrenu, i ne postavljaju se ograničenja u izboru oblasti i tema: smatramo da su lokalne organizacije civilnog društva najpozvanije da odrede prioritete koji su zajednička briga/potreba građana u zajednici – stoga želimo da ih podstaknemo da identifikuju i predlože lokalna rješenja problema, rješenja koja imaju potencijal da donesu dobrobit široj zajednici.

U okviru programa se podržavaju projekti lokalnih nevladinih organizacija i neformalnih grupa građana/ki, koji u procesu planiranja i sprovođenja aktivnosti aktivno uključuju sve relevante aktere i subjekte u zajednici, i koji:

•  podstiču razvoj zajednice,
•  poboljšavaju kvalitet življenja u zajednici,
• donose pozitivne promjene, koje imaju potencijal da budu trajne i inspirišu nove, uključujući i promjene u praksi i pravilima,
•  podstiču dobrovoljno učešće i rad,
•  doprinose jačanju uloge građana kao nosioca društvenih promjena.

Maksimalni iznos granta je 3,000 €.

Formulari (za download)

•  Objava konkursa (pdf)
•  Prijavni formular (doc)

Za više informacija o programu Građanska akcija, pogledajte:

¤ Preduslovi za podršku >>>

¤ Kako da dobijete sredstva? >>>