fbpx

Građani svjesniji svoje uloge u akcijama za opšte dobro

Održan nacionalni forum: Filantropija u Crnoj Gori danas

Građani u Crnoj Gori skloniji su da volontiraju i doniraju za opšte dobro, a skoro 70 odsto ispitanika u istraživanju „Filantropija u Crnoj Gori“ kazali su da su i budućnosti spremni da učestvuju u akcijama davanja za opšte dobro. Poređenje rezultata poslednjeg istraživanja iz 2018. i prethodnog, iz 2012. godine, pokazuje da postoji rast ličnog angažovanja u akcijama za opšte dobro i povjerenja u fondacije koje se bave raspodjelom doniranih sredstava.

Nacionalni forum o filantropiji, na kojem su predstavljeni rezultati i zaključci istraživanja o davanju za opšte dobro, održan je danas u Hotelu Podgorica u organizaciji Fonda za aktivno građanstvo fAKT.

Iako se pod davanjem za opšte dobro dominantno podrazumijeva finansijska i materijalna pomoć, te različiti oblici humanitarnih akcija, u oba istraživanja primijećen je rast percepcije volontiranja kao filantropske aktivnosti i to u iznosu od 4% u odnosu na 2012.

Prema zaključcima istraživanja, koje je sproveo Ipsos, crnogorska javnost ipak nije dovoljno informisana o davanju za opšte dobro, ulogama pojedinaca, institucija/organizacija i sektora, te koristima za cjelokupno društvo.

Bolje informisanje putem medija se izdvaja kao najbolji način za podsticanje filantropije u Crnoj Gori. Televizija je najčešće korišćeni i preferirani izvor infomacija na ovu temu za više od polovine ispitanih, dok su za 15 odsto njih to društvene mreže.

Liječenje bolesne ili nezbrinute djece, bolesnih odraslih ili pružanje pomoći siromašnima su akcije u kojima građani Crne Gore najradije učestvuju kroz novčanu pomoć, kombinaciju novčane i materijalne pomoći, ili volonterski.

Glavni razlog zbog kojeg građani ne učestvuju u akcijama davanja je njihova nezavidna materijalna situacija, nedostatak vremena, kao i nedostatak povjerenja, koje bi se moglo povećati  uvidom u način trošenja prikupljenog novca.

Većini ispitanika važno je da dobiju povratne informacije o tome koliko novca je prikupljeno, kako je upotrijebljen, kao i da li je ostvaren cilj akcije u kojoj su učestvovali. Blizu polovine ispitanih vjeruje da davanja pojedinaca mogu mnogo doprinijeti cjelokupnom društvu.

Ispitanici bi radije izdvojili manje iznose u više navrata i za više različitih akcija, dok tek blizu petine ističe da bi prije davalo odjednom jedan veći iznos za jednu akciju. Nešto manje od polovine građana Crne Gore bi bilo spremno da donira novac fondaciji, jer bi odluke o dodjeli novca u tom slučaju donosila stručna lica. Pored toga, više od četvrtine navodi da bi im to ulivalo sigurnost da će novac stići tamo gdje treba, čime bi se smanjilo nepovjerenje.

Rezultati istraživanja i zaključci sa foruma dostupni su na sljedećim linkovima:

Forum je organizovan u okviru regionalnog projekta “UKLJUČI SE i utiči: Razvoj filantropije za jače građansko društvo” („SIGN Up for Impact: Philanthropy Development for Stronger Civil Society“), koji implementira SIGN mreža fondacija iz zemalja jugoistočne Evrope, uz podršku Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju.