fbpx

Godišnji izvještaj o stanju filantropije u Crnoj Gori: Donirano skoro 13 miliona eura

Ukupna zabilježena donirana suma u 2021.godini, iznosila je 12.871,935 eur, dok su registrovane 573 dobrotvorne akcije – pokazuju nalazi godišnjeg istraživanja o stanju filantropije i donacijama koje je pripremila i prezentovala  Catalyst Balkans fondacija.

Sa 20,7 eura donacije po glavi stanovnika Crna Gora je prva u regionu kada je filantropija u pitanju, a podaci govore i da je ukupna donirana suma prerasla rekordnu iz 2020. godine.

Trećina svih donacija u prošloj godini bila je usmjerena ka zdravstvu, od čega polovina ka bolnicama i domovima zdravlja. U donacijama zdravstvu prednjače građani sa 37 odsto, ali ni privreda ne zaostaje sa 31 odsto i pokazuje rast u odnosu na prethodne godine.

Pored zdravstva, oblasti koje i dalje dominiraju kada je učestalost darivanja u pitanju su obrazovanje, pomoć marginalizovanim grupama i siromaštvo. Od ukupnog iznosa doniranog novca čak dvije trećine usmjerene su na obrazovanje.

Nešto manje od polovine svih donacija u 2021. činila su masovna davanja građana i u najvećem broju slučajeva bila su usmjerena na pomoć pojedincima i porodicama. Sa druge strane najveći udio u doniranoj sumi imali su pojedinci sa čak 64 odsto.

Nakon građana, poslovni sektor je bio drugi najaktivniji tip donatora, a pomoć je najčešće usmjeravao ka javnim institucijama, posebno zdravstvu.

Ovo su samo neki od ključnih nalaza godišnjeg izvještaja „Crna Gora daruje“, koje možete naći u  rezimeu nalaza a kompletno istraživanje možete preuzeti na ovom  linku