fbpx

DeFacto Stronger documentary with subtitle in English

Dokumentarni film je nastao kroz program “De facto jači”, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo — fAKT uz finansijsku podršku Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Projekat ima za cilj poboljšanje održivosti organizacija civilnog društva u Crnoj Gori, i kvaliteta i kvantiteta usluga koje pružaju.

Dokumentarni film prikazuje aktivnosti, uspjehe, izazove, razvoj, kao i buduće smjernice OCD kao pružaoca socijalnih usluga. Film pokazuje jasnu/realnu promjenu u svakodnevnom životu pojedinaca, kreiranu radom organizacija civilnog društva, i promoviše socijalne usluge i istovremeno jača sliku u javnosti o civilnom sektoru u Crnoj Gori.

***

Documentary film has been produced through “De Facto Stronger” program, implemented by Fund for Active Citizenship — fAKT, which was funded by the European Union through the Delegation of the European Union to Montenegro. The project aims to improve the sustainability of civil society organizations in Montenegro, and the quality and quantity of services they provide.

Documentary film shows activities, successes, challenges, development as well as future direction of CSOs as social services providers. It shows the true/realistic change in everyday lives of people, created by the work of CSOs, and promotes social services and at the same time improves public image of the civic sector in Montenegro.