fbpx

Drugi poziv za dostavljanje prijedloga projekata

Sa ciljem jačanja uticaja građanskog društva i doprinosa pozitivnim društvenim i demokratskim promjenama,  Fond za aktivno građanstvo fAKT objavljuje drugi poziv za dodjelu grantova nevladinim organizacijama, u okviru projekta “Za jači glas organizacija građanskog društva”, koji fAKT realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici.

U fokusu programa su sljedeće oblasti:

  • Osnaživanje i društvena uključenost mladih
  • Ekonomsko i političko osnaživanje žena
  • Osnaživanje nerazvijenih i marginalizovanih zajednica
  • Društveno preduzetništvo
  • Zaštita životne sredine i održivi razvoj
  • Prevencija nasilnog ekstremizma

Za dodjelu sredstava se mogu prijaviti nevladine organizacije, registrovane u Crnoj Gori (u skladu sa Zakonom o NVO), koje djeluju na lokalnom nivou –  organizacije, sa manje kapaciteta i resursa na raspolaganju, a koje su aktivne u svojoj lokalnoj zajednici i doprinose njenom razvoju u nekoj od navedenih prioritetnih oblasti.

Maksimalni iznos pojedinačnog granta u okviru ovog programa je od $3,000 do $5,000 i biće podržano najmanje 8 (max 13) projekata.

Ukupni fond za ovaj program je $40.000.

Rok za predaju projektnih prijedloga je 24. decembar 2018. do 16h.

Smjernice za aplikante i kompletna dokumentacija:

Pitanja u vezi sa konkursom se mogu postavljati putem e-mail adrese: fond@faktcg.org , kao i telefona: 020 665 600.