fbpx

Digitalno nasilje nad djecom

Istraživanje koje se sprovodi u Župi pokazuje da mladi Župe nimalo ne zaostaju od prosjeka u korišćenju interneta i naročito društvenih mreža. Preko 80% osnovaca koristi Facebook i druge društvene mreže dok je to kod srednjoškolaca i do 90%. Internet se koristi za zabavu i druženje i u vrlo maloj mjeri za učenje. Ovi podaci govore da su mladi u rizičnoj zoni kad je moguće digitalno nasilje nad njima.

Digitalno nasilje (eng. cyberbullying) je korišćenje digitalne tehnologije (interneta i mobilnih telefona) s ciljem da se druga osoba uznemiri, povrijedi, ponizi i da joj se nanese šteta.

Kako korišćenje interneta počinje u sve ranijem uzrastu mladi iz Omladinskog pokreta uz pomoć organizacije Župa u srcu su odlučili javno razgovarati o ovoj temi. Oni u subotu 26. maja u 19i30h u Domu Carine organizuju predavanje ”Digitalno nasilje nad djecom-prevencija i zaštita”. Tokom predavanja ćete čuti više o oblicima zanemarivanja, nasilja, zlostavljanja i zloupotrebe djece putem interneta i koji su najzastupljeniji oblici nasilja kod nas i koje su to posledice po dijete i porodicu, na koji način se suočavamo sa problemom. Takođe ćete čuti savjete za informisanje i edukaciju mladih, roditelja, nastavnika i stručnih službi i koji su to postojeći programi, kao i na koji način možemo pružiti podršku žrtvi nasilja i podršku posmatračima nasilja da na njega reaguju. Predavanje će održati profesorica Vesna Radulović.

Ova aktivnost se realizuje u sklopu projekta Mi hoćemo, mi možemo koji je finansiran od strane Fonda za aktivno građanstvo.

Nakon predavanja organizovan je i koktel za mlade.

[themepacific_box color=”blue” text_align=”left” width=”100%”]Više informacija o projektu Aktivni mladi[/themepacific_box]