fbpx

De facto Razvoj: Sedam novih korisnika sredstava

(Sa potpisivanja ugovora)

fAKT-ova Komisije za dodjelu grantova izabrala je sedam novih korisnika sredstava u okviru programa De Facto Razvoj – Podrška rastu i liderstvu organizacija građanskog društva,

U skladu sa pozivom za prijavljivanje u okviru komponente “Podrška rastu manjih organizacija građanskog društva u Crnoj Gori”, Komisija za dodjelu grantova je izvršila procjenu pristiglih aplikacija i pritom izabrala sljedeće organizacije za finansijsku podršku:

  • Centar za mlade – Proactive Podgorica sa projektom „#kakosi“, u iznosu od 7.000 EUR
  • Društvo mladih ekologa Nikšić sa projektom „Aktivni i odgovorni za sebe i zajednicu“, u iznosu od 6.000 EUR
  • Udruženje roditelja ,,Staze’’ Podgorica sa projektom „Volontiraj, budi drug!“, u iznosu od 5.000 EUR
  • Pro Futuro“ Nikšić sa projektom „Mladi mladima“, u iznosu od 5.000 EUR
  • Udruženje roditelja „OAZA“ Bijelo Polje sa projektom „Primjena radno okupacione terapije-valjanja vune u dnevnim boravcima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju“, u iznosu od 6.000 EUR
  • URBAN NOVA Herceg Novi sa projektom„Women Matters“, u iznosu od 6.000 EUR
  • Centar za romske inicijative Nikšić sa projektom „Inicijativom do suzbijana „nametnute sudbine“, u iznosu od 5.000 EUR

U okviru ove komponente programa, predviđeno je sljedeće:

  • Finansijska podrška za 11-16 manjih OGD sa 5.000€ do 7.000€ po grantu. Ukupni budžet za ovaj grant program iznosi 80.000€ i biće dodijeljen kroz dva poziva (40.000€ za prvi poziv);
  • Mentorstvo za podržane OGD;
  • Procjena razvoja kapaciteta podržanih OGD.

Projekat “De facto razvoj” je finansijski podržan od strane Evropske unije, u okviru IPA programa za razvoj civilnog društva 2016 Civil Society Facility Montenegro Programme.