fbpx

DE FACTO RAZVOJ: Odabrane organizacije za učešće u programu

Na Poziv za učešće u programu (I krug) – Podrška rastu organizacija srednje veličine, pristiglo je ukupno 15 aplikacija, od koji je odlukom Komisije odabrano 6 (šest) koje su pozvane da učestvuju u Programu.

Od 15 pristiglih aplikacija, četiri nijesu ocjenjivane jer nijesu zadovoljile osnovne kriterijume. Dvije organizacije nijesu poslale potpunu dokumentaciju (bilanse stanja i uspjeha) dok dvije NVO nijesu zadovoljile jedan od uslova Poziva u pogledu visine budžeta (uslov za učešće u programu je bio min. budžet u iznosu od 20,000€).

Od 11 organizacija čije su prijave ocjenjivanje od strane Komisije fAKT-a, najveći broj poena dobilo je sljedećih 6 organizacija::

  • Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak nade“ – Pljevlja
  • Ekološki pokret ,,OZON“
  • Udruženje paraplegičara Podgorica
  • Agencija za lokalnu demokratiju Nikšić
  • „Sjeverna zemlja“ Berane
  • Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore- NARDOS

Odabrane organizacije će dobiti šansu da učestvuju u procesu obuke, kao i da učestvuju u pozivu za podnošenje prijedloga projekata. Ukupan raspoloživi fond za ovaj prvi poziv / krug je 40.000 EUR, sa maksimalnim iznosom od 10.000 EUR po pojedinačnom grantu.

Program obuke/trening za selektovane organizacije je planiran krajem januara, i učesnici/ce će biti pravovremeno informisani o tačnom datumu i mjestu održavanja treninga. Učestvovanje u programu je besplatno, organizator pokriva putne i troškove hrane i smještaja.

Koristimo priliku da najavimo, da će novi poziv u okviru programa De Facto Razvoj biti raspisan u martu 2018 – Podrška rastu manjih lokalnih OGD u Crnoj Gori (grant program za 11-16  OGD sa 5.000 do 7.000 eura po grantu (ukupno 80.000 za ovaj grant program). Ova komponenta programa, pored finansijske podrške obuhvata i mentorsku podršku za sve korisnike Programa (terenske posjete i redovni Skype sastanci).

Program “De facto Razvoj” finansijski je podržan od strane Evropske unije, u okviru IPA programa za razvoj civilnog društva 2016 Civil Society Facility Montenegro Programme.