fbpx

De facto razvoj – nastavak jačanja saradnje i zajedničkog djelovanja organizacija građanskog društva

Tokom prethodne sedmice, održali smo tri sastanka sa 17 organizacija koje djeluju u oblastima: socijalna inkluzija, zaštita životne sredine i održivi razvoj, te omladinski rad i politike, u cilju nastavka jačanja saradnje među organizacijama, definisanja mogućih zajedničkih inicijativa i djelovanja.

Razgovarali smo o trenutnom stanju u oblastima kojima se organizacije bave, uključujući i širi društveni kontekst, kao i o trenutnim aktivnostima i planovima za naredni period. Tokom interaktivnih diskusija, bilo je riječi i o izazovima sa kojima se susrijeću tokom epidemije COVID19 i mogućim načinima prevazilaženja prepreka, koje se u datim okolnostima pojavljuju. Razgovarano je i o vrsti podrške koja je organizacijama najpotrebnija, uzimajući u obzir djelovanje i realizaciju aktivnosti u narednom periodu.

Doprinos kvalitetnoj diskusiji i planiranju konkretnih inicijativa za naredni period, dale su organizacije koje djeluju u oblastima  socijalna inkluzija, zaštita životne sredine i održivi razvoj i omladinski rad i politike, od kojih je većina i do sada bila uključena u program De facto razvoj:

 • NARDOS – Nacionalna asocijacija roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore
 • Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama, Podgorica
 • Zračak nade, Pljevlja
 • Oaza, Bijelo Polje
 • Staze, Podgorica
 • Djeca Crne Gore , Tuzi
 • Centar za prava djeteta, Podgorica
 • Preporod, Nikšić
 • Ekološki pokret OZON
 • Društvo mladih ekologa, Nikšić
 • Sjeverna zemlja, Berane
 • Aktivna Zona
 • Spektra
 • Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
 • Savez izviđača Crne Gore
 • Mreža za promjene
 • CAZAS

Sastanci su organizovani u okviru programa „De facto razvoj: podrška rastu i liderstvu organizacija građanskog društva“, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo, uz podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

Zahvaljujemo svima na aktivnom učešću i kvalitetnoj diskusiji, i vjerujemo da će  kao rezultat imati još jaču međusobnu saradnju, a time i veću vidljivost i uticaj organizacija građanskog društva.