fbpx

De facto JEDNAKI (Informacije o projektu)

Fond za aktivno građanstvo je pokrenuo projekat De facto JEDNAKI (De facto EQUAL) koji je podržan od strane Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori.

DeFacto-Egual

Očekivani rezultati projekta su:

  1. Pokrenuto 11-22 nove inicijative javnog zastupanja i / ili usluge usmjerenie na potrebe različitih nedovoljno zastupljenih grupa u Crnoj Gori.
  2. Organizacijski rast, jačanje kapaciteta i povećanje kvaliteta pružanja usluga za 40 do 50 OGD,
  3. Unapređenje pravnog okvira za učešće nedovoljno zastupljenih grupa i određenih OGD u političkom procesu donošenja odluka na lokalnom i državnom nivou.
  4. Članovi nedovoljno zastupljenih grupa postaju dio lokalnih tijela gdje se donose političke odluke u Crnoj Gori.

Ciljna grupa projekta je:

1. 11 do 22 OGD korisnika grantova (5000 – 10,000 eura), 40-50 manjih OGD učesnika treninga, predstavnici državnih i 11-22 predstavnika lokalnih vlasti u Crnoj Gori
2. 40 od 50 OCD koji su pohađali obuku, lokalne vlasti koje će dobiti nove partnere i pružaoce usluga  u lokalnim organizacijama građanskog društva.

Više informacija o projektu možete naći ovdje.