fbpx

De facto JEDNAKI (Informacije o projektu)

DeFacto-Egual

Datum početka realizacije: 18. novembar 2013
Trajanje: 14 mjeseci

Ukupan iznos: € 170.705
Ukupno finansiranje: EU: 150.000 €

Opšti cilj projekta je jacanje uloge civilnog društva u promovisanju ljudskih prava i demokratskih reformi , sa naglaskom na interese  nedovoljno zastupljenih grupa u Crnoj Gori.

Specifični cilj projekata je jačanje zastupljenosti i učešća u politici nedovoljno zastupljenih grupa (kao što su žene, mladi, manjine, osobe sa invaliditetom), kao i jačanje odgovornosti organizacija građanskog društva (OGD), lokalnih i državnih vlasti prema ovim grupama.

Ključne komponente su:

  • Razvoj kapaciteta organizacija građanskog društva (OGD) kroz tehničku podršku – obuka/trening planiranja razvoja organizacije, prikupljanje sredstava, javno zastupanje i pružanje usluga za 40-50 OGD, mentorstvo i savjetodavna podrška;
  • Finansijska podrška za organizacije civilnog društva kroz grant program (110.000 EUR za 11-22 OGD za akcije javnog zastupanja i pružanja usluga u korist nedovoljno zastupljenih grupa u Crnoj Gori)

Opis projekta: Projekt se sastoji od dvije komponente- grant program i obuka:

a)      Podrška organizacijskom razvoju i održivosti organizacija građanskog društva pružaoca socijalnih servisa ( kroz treninge /obuke) – 40 – 50 OGD će proći treninge o javnom zastupanju, prikupljanju sredstava iz domaćih izvora uključujući korporativni sektor i društveno odgovorno poslovanje , razvoj organizacija građanskog društva u pružanju usluga, razvoj mreža i koalicija , kao i različitih područja organizacijskog razvoja.

b)      Podrška inicijativama javnog  zastupanja koje daju glas za nedovoljno zastupljene grupe i podrška OGD pružaocima socijalnih usluga u oblastima poboljšanja kvaliteta usluga i javnog zastupanja za poboljšanje pravnog okvira za njihov rad ( kroz grant program), grant program u iznosu od 5.000 – 10.000 € po svakoj OGD za razvoj njihovih usluga . Ukupno za grantove će biti opredjeljeno 110.000 €. To će značiti podršku za 11 do 22 organizacije građanskog društva.

Organizacije građanskog društva koje dobiju grant će imati podršku fAKT-a kroz konsultacije tokom implementacije projekta .

Očekivani rezultati:

  1. Pokrenuto 11-22 nove inicijative javnog zastupanja i / ili usluge usmjerenie na potrebe različitih nedovoljno zastupljenih grupa u Crnoj Gori.
  2. Organizacijski rast, jačanje kapaciteta i povećanje kvaliteta pružanja usluga za 40 do 50 OGD,
  3. Unapređenje pravnog okvira za učešće nedovoljno zastupljenih grupa i određenih OGD u političkom procesu donošenja odluka na lokalnom i državnom nivou.
  4. Članovi nedovoljno zastupljenih grupa postaju dio lokalnih tijela gdje se donose političke odluke u Crnoj Gori.

Ciljna grupa:

1. 11 do 22 OGD korisnika grantova (5000 – 10,000 eura), 40-50 manjih OGD učesnika treninga, predstavnici državnih i 11-22 predstavnika lokalnih vlasti u Crnoj Gori
2. 40 od 50 OCD koji su pohađali obuku, lokalne vlasti koje će dobiti nove partnere i pružaoce usluga  u lokalnim organizacijama građanskog društva.

Opravdanost projekta:

Ovaj projekat će takođe imati indirektan i dugoročni uticaj na mnoge učesnike:

1. Civilni sektor u Crnoj Gori, kao korisnici i ciljne grupe 40-50 obučenih organizacija građanskog društva i 11-22 finansirana projekta
2. Lokalne vlasti koji će dobiti nove partnere i pružaoce usluga u lokalnim OGD i drugim neprofitnim pružaocima usluga u Crnoj Gori.

Informacije o realizovanim aktivnostima možete naći ovdje.

    Leave a Comment