fbpx

De facto EQUAL – Objava poziva za učešće u programu

De facto JEDNAKI

fakt-donacije1

U cilju jačanja uloge civilnog društva u promovisanju ljudskih prava i demokratskih reformi, sa naglaskom na interese nedovoljno zastupljenih grupa u Crnoj Gori, Fond za aktivno građanstvo – fAKT pokreće projekat pod nazivom “De facto Equal”, podržan kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Specifični cilj projekta je jačanje zastupljenosti i učešća u politici nedovoljno zastupljenih grupa (kao što su žene, mladi, manjine, osobe sa invaliditetom), kao i jačanje odgovornosti organizacija građanskog društva (OGD) i lokalnih i državnih vlasti prema ovim grupama.

Ključne komponente projekta su sljedeće:

• Razvoj kapaciteta organizacija građanskog društva (OGD) kroz tehničku podršku, mentorstvo i savjetodavnu podršku;
• Finansijska podrška projektima OGD putem grant programa.

U okviru prve komponente, projekta pod nazivom “De facto Equal”, na osnovu poziva/prijava za učešće u programu, biće odabrano 40-50 organizacija građanskog društva, za koje će biti organizovana obuka kroz dva modula treninga. Obuka će biti organizovana na sljedeće teme:

• Modul 1: Organizacijski razvoj i upravljanje projektnim ciklusom
• Modul 2: Jačanje političkog učešća i zastupljenosti nedovoljno zastupljenih grupa

U okviru druge komponente (finansijska podrška projektima), sve organizacije koje su prethodno prošle kroz program obuke, će biti pozvane da apliciraju za dodjelu sredstava za realizaciju svojih projekata, a u cilju podrške inicijativama javnog zastupanja u korist nedovoljno zastupljenih grupa u Crnoj Gori. Iznos pojedinačnog granta će se kretati od €5,000.00 od maksimalnih €10,000.00 Svim organizacijama koje dobiju grantove će biti pružena mentorska i savjetodavna podrška, u toku realizacije projekata. Ukupno će za projekte biti opredijeljeno €110,000.00.

Više o programu:

>> Aplikacioni formular

>> Poziv za učešće u programu