fbpx

De facto Aktivni: Održan prvi modul obuke o prikupljanju sredstava

Fond za aktivno građanstvo – fAKT je organizovao dvodnevni trening za organizacije civilnog društva kroz projekat  “De facto Aktivni”, podržan kroz Instrument za civilno društvo (IPA 2014 Civil Society Facility Montenegro Programme), koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

DSC08007

Nakon što je raspisan javni poziv za učešće OGD-a u projektu De facto Aktivni  i odabir organizacija građanskog društva, koje su ispunile sve kriterije za učešće u program obuke je otpočeo. Kako je planirano, OGD su podijeljene u 2 grupe od po 15 organizacija građanskog društva u jednoj grupi.

Prvi modul obuke održan je u Kolašinu, od 21. marta 25. marta 2016. godine, na temu (tema: Individualna i korporativna davanja, teorijski uvod, tehnike prikupljanja sredstava i primjeri).

Cilj ovog modula je imao fokus da upozna učesnike sa aktivnostima ili koracima procesa prikupljanja sredstava i definiše potrebe i probleme za čije rješavanje prikupljamo sredstva. Ove aktivnosti su zasnovane na osnovu razgovora sa drugim učesnicima i trenerima. Na ovom modulu obuke, učesnici su radili na svojim početnim idejama za prikupljanje sredstava i razgovarali o njima. Njihove ideje su komentarisane od strane trenera. Učesnici su dobili povratnu informaciju o svom izboru, mogućnostima, povratne informacije o formulaciji i terminologiji koju treba koristiti u kontaktu sa potencijalnim donatorima i eventualnim korekcijama.

SPISAK ORGANIZACIJA SELEKTOVANIH ZA OBUKU KROZ PROGRAM DE FACTO ACTIVE

1 Romska organizacija mladih Podgorica
2 Samohrani roditelji Podgorica
3 Montenegro education Podgorica
4 Narativ Podgorica
5 Odred izviđača „Njegoš“ Podgorica
6 Udruzenje roditelji Podgorica Podgorica
7 Proactive Podgorica
8 Djeca Crne Gore Podgorica
9 Društvo mladih ekologa Nikšić Niksic
10 Kolo srpskih sestara Niksic
11 Mreža za edukaciju i razvoj servisa podrške za OSI Niksic
12 Morakovo Niksic
13 Nasa buducnost Niksic
14 Civis Diversus Niksic
15 NVO Građanski kreativni centar Cetinje
16 Džonatan Livingston Cetinje
17 Aktivna zona Cetinje
18 Udruženje multiple skleroze Bijelo Polje
19 URCD Bijelo Polje
20 Fenomeni Kolasin
21 Gradjanska inicijativa mladih Rožaje
22 Društvo prijatelja Durmitora i Tare Zabljak
23 9 Decembar Danilovgrad
24 Crnogorsko društvo ekologa Danilovgrad
25 Udruženje Rastimo zajedno Danilovgrad
26 Mestar & Furesta Kotor
27 Udruzenje “Puževa kucica” Budva
28 Novi horizonti Ulcinj
29 Omladinski kulturni centar  OKC Herceg Novi
30 Udruženje fizioterapeuta Crne Gore Igalo

Cijeli koncept polaznici obuke su doživljeli kao novi koncept koji im je omogućio u odgovarajućem vremenu i sa odgovarajućim sadržajem da zaista steknu znanja i naprave rezultate koji će u budućnosti imati efekte u prikupljanju sredstava u lokalnoj zajednici.

Učesnici su dobili odgovarajući uvid u principe prikupljanja sredstava i individualnu i korporativnu filantropiju, definisali svoje kapacitete i dobili smjernice za dalje akcije i razvoj ličnih i kapaciteta organizacije. Učesnici su izrazili zadovoljstvo zbog mogućnost interaktivnog rada i usvajanja metoda vezanih za njihovu oblast djelovanja i njihove ciljne grupe, i mogućnost primjene usvojenih znanja.

Tokom evaluacije obuke na kraju treninga učesnici su dali veoma visoku ocjenu za realizaciju. Učesnici su ocijenili prednosti procesa obuke za organizaciju i pojedince, sadržaj obuke, kao i rad trenera.

Pogledajte slike sa treninga:

Treneri su bili Vukosava Crnjanski i Mladen Jovanović, oboje sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju obuke, posebno za ove specifične teme.

Evaluacija I modul obuke od strane trenera:

“Tokom rada na prvom modulu, treneri su zapazili da je većina učesnika zaista usvojila znanja kao i važne korake i procedure; da su stekli vještine u prepoznavanju problema i definisanju ciljeva u aktivnostima. Napredak je evidentan, ali i motivacija za realizaciju projekata i rad na prikupljanju sredstava za razvoj zajednice.

Treba napomenuti da je stvorena kohezivna atmosfera među grupama i da su učesnici imali eksplicitne ideje za neke akcije u zajednicama u kojima su aktivni.

Evaluacija I modul obuke od strane učesnika:

Ovo su neki od odgovora od strane učesnika, na pitanje “šta je najvažnije za vas / šta je dobit od ove obuke”: Sticanje znanja i iskustva; detaljna objašnjenja principa prikupljanja sredstava, definisanje potreba i problema za čije rješavanje prikupljamo sredstva, primjeri direktne komunikacije sa individualnim i korporativnim donatorima; stečena specifična znanja i vještine, naučene nove i korisne informacije. Obuka je odisala preciznošću u objašnjenjima, a prednost su jasna uputstva trenera, razmijena iskustva i zajedničke ideje, metode i vještine trenera, vrlo dobra organizacija.