fbpx

De facto aktivni dokumentarni film

Filantropija nije samo određena materijalnim davanjima, već se izražava i poklanjanjem – davanjem vlastitog rada, vremena, znanja i vještina, te obuhvata različite akcije za opšte dobro. Djelujući u tom pravcu, Fond za aktivno građanstvo – fAKT, već duži niz godina dodjeljuje nagradu za filantropiju “ISKRA” – sa ciljem da podstakne oživljavanje i razvoj vrijednosti kao što su solidarnost, humanost i filantropija. Za ljude u Fondu za aktivno građanstvo, filantropija je važan dio ’slagalice’ održivosti njihovih krajnjih korisnika. Kad ovo kažemo, ne mislimo samo na finansijsku podršku, već i na njihovo prepoznavanje kao važnog i neodvojivog dijela društvenog tkiva. Ne postoji savršeno društvo, koje je u stanju da zadovolji svekolike potrebe svojih građana, i na pravom smo putu onda kad shvatimo da smo svi odgovorni, i da svi možemo nešto da uradimo – nešto da damo. Jer briga za zajednicu bi trebalo da bude odgovornost svih nas.