fbpx

Civis Diversus: Za gradski orkestar

Program: SIGN za održivost
Organizacija: NVO Civis Diversus, Nikšić
Naziv projekta: “Za gradski orkestar”
Odobreni iznos: 5.000 €

Projekat je podržan u okviru Akademije održivosti programa “SIGN za održivost“, koji je podrazumijevao da je organizacija prošla naprednu obuku za prikupljanje sredstava iz lokalnih resursa, nakon čega je uz podršku od 1.000€ (tehnički grant) krenula u prikupljanje sredstava na lokalnom nivou.

NVO Civis Diversus je pokrenula akciju ponovnog oživljavanja gradskog orkestra, kako bi unaprijedila kulturni i javni život grada Nikšića, kroz obogaćivanje kulturnog sadržaja i ponude grada koji će biti dostupni svim građanima. Takođe, cilj projekta je i promocija Nikšića kao grada kulture i kulturnih manifestacija, grada sa razvijenim duhom volonterizma, kao i grada mladih.

Program Akademije održivosti podrazumijevao je da je fAKT donirao 1€ za svaki prikupljeni euro iz lokalnih izvora, do maksimalnih 4.000 € po grantu. Civis Diversus je ne samo dostigla gornju granicu podrške u okviru programa Akademija održivosti, već je znatno prevazišla postavljeni cilj sa blizu 7.000€ prikupljenih sredstava iz lokalnih izvora, tako da je sa dodatnih 4.000€ podrške fAKTa ukupna vrijednost projekta iznosila 11.000€. Takođe, u realizaciju projekta uloženo je oko 2.100 sati volonterskog rada članova i volontera organizacije.

Projektom je organizacija, uz podršku lokalnih partnera, uspjela da oživi Gradski orkestar nakon skoro dvije decenije neaktivnosti, da prikupi neophodna sredstva za kupovinu neophodne opreme i da okupi stare i nove članove orkestra, čiji broj je u toku perioda realizacije projekta sa 12 porastao na 23.

Takođe, organizovano je 5 nastupa Gradskog orkestra na javnim površinama, sa publikom od 200 do više od 1000 građana tokom pojedinačnih nastupa; obezbijeđen prostor za rad orkestra u saradnji sa Nikšićkim pozorištem i dogovorena dugoročna podrška Gradskom orkestru od strane lokalnih institucija.