fbpx

Volonterski klub Gimnazije Cetinje: Činim pravu stvar

Program podrške aktivizmu I društvenom angažovanju mladih

Neformalna grupa: Volonterski klub Gimnazije, Cetinje

Naziv projekta: Činim pravu stvar

Odobreni iznos 2.000 €

Unapređenje mehanizama za učešće mladih kroz promociju volonterskih aktivnosti je cilj koji je Volonterski klub sa Cetinja planirao ali i realizovao kroz projekat “Činim pravu stvar”. Krenuli su sa planom od 30 volontera, da bi se tokom pet mjeseci  realizacije taj broj udvostučio. Interesovanje mladih da budu članovi volonterskog kluba i da budu volonteri,  raslo je iz dana u dan, a tokom snimanja spota, koji je ujedno bio i završna aktivnost, učestvovalo je 70 volontera koji su sa ponosom prenijeli poruku da  “čine pravu stvar”.

Projekat je u znatnoj mjeri doprinio povećanju svijesti mladih ljudi sa Cetinja  o značaju volonterizma i njihovoj motivisanosti za učešće u volonterskim akcijama. Glavne aktivnosti koje su realizovane ovim projektom su: programi promocije volonterizma, realizacija treninga i radionica o volonterizmu,  organizacija velike volonterske akcije tokom koje je sakupljeno 46 knjiga namijenjenih Omladinskom klubu sa Cetinja. Procjena projektnog tima koji je ujedno i vodio evidenciju je da je broj volonterskih sati uloženih u realizaciju ovog projekta, približno 800 sati.