fbpx

BEZ PREDAJE – NO SURRENDER 2 dio

Dokumentarni film Fonda za aktivno građanstvo, u režiji Nikole Vukčevića. Film se sastoji od tri priče o ljudima koji su istrajni u borbi za boljitak u njihovim životima, kao i životima drugih ljudi sa sličnim problemima, uprkos svim preprekama sa kojima se susrijeću.

Priče su iz nekoliko NVO-a u Crnoj Gori, koji obuhvataju različite marginalizovane grupe: 1. Svetlana Dujović, majka djeteta sa posebnim potrebama i osnivač pljevaljskog Udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju Zračak Nade; 2. Samir Guberinić, paraplegičar i osnivač Udruženja za pomoć hendikepiranim licima iz Bijelog Polja; i poslednja, treća je priča o mladićima, bivšim zavisnicima od psihoaktivnih supstanci, koji sada volontiraju u Reto Centru kraj Danilovgrada, u borbi protiv bolesti zavisnosti.

Cilj izrade filma je da se predstave problemi sa kojima se susrijeću marginalizovane grupe u Crnoj Gori, kao i značaj građanskog aktivizma u rješavanju tih problema.

Istovremeno, fAKT se nada da će ovim filmom dati doprinos sagledavanju realne slike procesa socijalne tranzicije u Crnoj Gori, i doprinijeti mobilisanju svih relevantnih aktera za preuzimanje aktivnije uloge u sagledavanju socijalnih potreba marginalizovanih grupa, i u pružanju rješenja za njihovo prevazilaženje.