fbpx

Analiza primjene i efekata zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i podzakonskih akata sa stanovišta nevladinog sektora

 

Refomski procesi u sistemu socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori sprovode se već više od dvije decenije, a u njih su uključeni različiti domaći i međunarodni akteri, u različitim ulogama i s različitim resursima. U oblasti zaštite ljudskih i dječjih prava, kao i prava osoba s invaliditetom, u najvećoj mjeri su se angažovale organizacije Ujedinjenih nacija (UN), posebno u djelu Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) i Dječjeg fonda Ujedinjenih nacija (UNICEF), a zatim i druge međunarodne i evropske organizacije i agencije. Naročito je podstican razvoj nevladinog sektora, koji se uključio u promovisanje ljudskih prava i razvoj programa i usluga namijenjenih ranjivim grupama i pojedincima.

Javni sektor u oblasti socijalne zaštitite, kao nosilac reformskih procesa, od početka je i sam izložen promjenama, od nacionalnog do lokalnog nivoa, kroz redefinisanje nadležnosti službi i sadržaja rada u sistemu socijalne zaštite. Donesene su strategije i nova zakonska rješenja u ovoj oblasti. Koliko su odgovorile zahtjevima iz prakse i koliko je praksa odgovorila postavljenim ciljevima, više puta je bilo predmet analize od strane različitih aktera (unutar sistema i izvan njega) i iz različitih perspektiva: međunarodnih organizacija, javnog sektora i nevladinog sektora u Crnoj Gori.

Za potrebe ovog dokumenta korišćeni su nalazi analiza i dokumenata UNDP-a, UNICEF-a, Zavoda za socijalnu zaštitu CG, Fonda za aktivno građanstvo fAKT, kao i uvidi u Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti Crne Gore. Kako bi se dobio širi uvid u reformske procese i prakse sličnih sistema socijalne zaštite, korišćeni su i nalazi istraživanja o praksi socijalnih usluga sprovedenog u Republici Hrvatskoj, kao i neka zakonska rješenja u ovoj oblasti.

Preporuke za razvoj sistema socijalne zaštite u ovom dokumentu baziraju se na nalazima iz navedenih analiza, ključnih iz perspektive nevladinog sektora u zastupanju i pružanju socijalnih usluga ranjivim grupama, na razgovoru sa predstavnicima Udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ i drugim udruženjima koja su uključena u ovaj projekat, kao i na konsultantskom iskustvu učestvovanja u reformskim procesima u Crnoj Gori, Srbiji i Hrvatskoj na poslovima planiranja strategija, razvoja novih usluga i procjene uspješnosti pokrenutih promjena.

 

ANALIZA primjene i efekata zakona o socijalnoj i djecijoj zastiti  pripremljena je u okviru projekta „Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu”, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo – fAKT u partnerstvu sa  Udruženjem roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ i NVO Aktivna zona .

Projekat finansira Evropska unija, uz kofinansiranje od strane Ministarstva javne uprave.