fbpx

Analiza održivosti socijalnih usluga

Analiza finansiranja i održivosti socijalnih usluga i inkluzivnih programa u zajednici kroz djelovanje nevladinih organizacija: nalazi i preporuke

Analiza je izrađena u okviru projekta NARDOS-a (Nacionalna asocijacija roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore), u saradnji sa konsultantkinjom Nives Radeljić, podržanog kroz program »De facto razvoj«, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo fAKT, a finansira Evropska unija u okviru IPA programa za razvoj civilnog društva u Crnoj Gori.

Prilikom izrade analize, konsultativni proces je obezbijedio učestvovanje predstavnika ključnih aktera iz javnog i nevladinog sektora, kroz pojedinačne razgovore i okrugli sto, organizovan 29.03.2019. u Podgorici.  Analizirane su važeće strategije u više oblasti, zakonski okvir sistema socijalne i dječije zaštite.

Analizu možete preuzeti sa sljedećeg linka.