fbpx

Aktivno učešće – rezultati konkursa

Na drugi konkurs za prijem projekata kroz grant šemu Aktivno učešće, 21 organizacija civilnog društva aplicirala je za podršku.

Opredijeljeni iznos za 2023. godinu za ovu grant šemu iznosio je 150.000€. Tokom prvog konkursa, koji je bio objavljen u aprilu, podržano je 6 projekata u ukupnom iznosu od 81,162€.

Od preostalih sredstava za podršku inicijativama lokalnih organizacija, koje su usmjerene na dobro upravljanje, razvoj i primjenu inovativnih metoda građanskog učešća, i nove pristupe osnaživanju ranjivih grupa, finansirani su projekti sledećih organizacija:

 

Br.

 

ORGANIZACIJA

 

NAZIV PROJEKTA

 

IZNOS

 

1.

Žuta Kornjača Potraži me u predgrađu 15.000€
 

2.

Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju „Staze“ Snaga je u raznolikosti: Osnažimo žene i djevojčice sa invaliditetom! 14.985€
 

3.

Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore – NARDOS Podržimo pravo osoba sa intelektualnim invaliditetom na život u zajednici 14.900€
 

4.

Udruženje za podršku Roma i Egipćana Poštovanjem različitosti ka integraciji manjinskih naroda pripadnika RE populacije 7.100€
 

5.

Nevladina fondacija “Čini dobro” Eko avantura 7.635€
 

6.

LGBT Forum Progres Zajedno protiv mržnje – Podrška unapređenju kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 12.450€
 

UKUPNO

 

72.070

 

Trening za podržane organizacije na temu „Mobilizacija zajednice i organizacijski razvoj“ biće realizovan tokom ove sedmice, a za vrijeme realizacije projekata, sve podržane organizacije imaće mentorsku podršku od strane eksperata u relevantnim oblastima, kao i mogućnost učenja kroz razmjenu najboljih praksi, izazova i naučenih lekcija, sa srodnim organizacijama iz Crne Gore i Hrvatske.

Naredni poziv za grant šemu Aktivno učešće, biće objavljen tokom marta/aprila naredne godine.