fbpx

Aktivno učešće – podrška za novih pet projekata

Treći ciklus otvorenog  konkursa za grant šemu Aktivno učešće, koji je bio otvoren od 15. aprila do 14. maja, rezultirao je prijemom 24 aplikacije.

Dvije aplikacije su povučene po osnovnim kriterijumima jer im je godišnji budžet bio ispod 10.000€ u prethodnoj godini.

Kako je i navedeno u objavi poziva, aplikacije koje su zadovoljile administrativne i osnovne kriterijume, procjenjivali su nezavisni evaluatori. Projektni prijedlozi koji su ostvarili najmanje 65 bodova u postupku procjene kvaliteta, bili su predmet rasprave Komisije za procjenu projekata i dodjelu finansijske podrške.

U fokusu grant šeme Aktivno učešće su inicijative lokalnih organizacija civilnog društva koje su usmjerene na dobro upravljanje, razvoj i primjenu inovativnih metoda građanskog učešća, i nove pristupe osnaživanju ranjivih grupa, U tom smjeru, Komisija je donijela odluku da u okviru ovog ciklusa, budu podržane sljedeće organizacije:

 

ORGANIZACIJA NAZIV PROJEKTA MJESTO  IZNOS
Djeca Crne Gore Budi moj drug Tuzi 11,521 €
Fenix Crna Gora – udruženje roditelja djece oboljele od dječijeg kancera Follow up Herceg Novi 14,950 €
Građanska inicijativa mladih Inicijativa za poboljšanje građanskog učešća u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou – IPGU Rožaje 14,900 €
Poligon za žensku izuzetnost – SOFIJA Glas žena: Osnaživanje žena sa iskustvom nasilja na sjeveru Crne Gore Berane 12,400 €
MOZAIK Osnaži, Aktiviraj, Angažuj SE! #Empower, Activate, Engage Nikšić 12,905 €
UKUPNO  

66,676 €

 

Podsjećamo, da je od ukupno raspoloživog fonda za grant šemu „Aktivno učešće“ u iznosu od 300.000 eura, kroz tri poziva podržano 17 projekata u iznosu od 219, 908 eura.

Četvrti i ujedno poslednji poziv za ovu grant šemu programa Podržani =Osnaženi, biće objavljen na jesen ove godine.