fbpx

130,000 eura za podršku organizacijama građanskog društva

Fond za aktivno građanstvo – fAKT organizovao je danas prezentaciju programa „De facto Strong“, koji je podržan kroz IPA 2013 Civil Society Facility Montenegro Programme, koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.Program je pokrenut u cilju podrške izgradnji kapaciteta organizacija građanskog društva za učešće u razvoju zajednice i pružanja usluga/servisa građanima.

– 40 organizacija građanskog društva (OGD) prošlo je devetodnevnu obuku kroz III trening modula, na temu organizacijskog i strateškog razvoja, povećanje transparentnosti i odgovornosti OGD, strateškog javnog zagovaranja i razvoja politika, umrežavanja i razvoja koalicija. Od njih četrdeset, 21 organizacija dobila je finansijsku podršku u visini 5-10,000 eura – saopštila je Anica-Maja Boljević, direktorica Fonda za aktivno građanstvo.

Kako je kazala g-đa Boljević, ova nevladina fondacija je od svog osnivanja 2008. godine ukupno podržala 265 projekata OGD, u ukupnom iznosu od preko 1,3 miliona EUR, pri čemu je samo kroz ovaj program izdvojeno 130,000 EUR za organizacije iz 12 crnogorskih opština.

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori konstantno radi na tome da EU fondovi za crnogorske organizacije građanskog društva postanu što inkluzivniji, saopšteno je na današnjem skupu.

fakt

– Svi ćemo se složiti da rad građanskog društva doprinosi jačanju fundamentalnih vrijednosti koje su u srcu Evropske unije. Sloboda izražavanja, slobodni mediji, poštovanje manjina, dobro upravljanje, ljudska prava – sve su to ključni činioci izgradnje participativne demokratije u Crnoj Gori, kazao je Romain Boitard iz Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

On je saopštio da su organizacije građanskog društva u Crnoj Gori, uz podršku EU fondova, uključene u razne oblasti, kao što su analiza politika, nadgledanje rada Vlade, pružanje socijalnih servisa, ili podrška centralnim i lokalnim vlastima u kreiranju ili unapređenju javnih dobara. Kako je dodao, neke od ovih aktivnosti su još uvijek ad hoc, osmišljene da budu u skladu sa prioritetima donatora, i često bivaju kao odgovor na EU zahtjeve.

– Današnji događaj pokazuje kako EU fondovi za civilno društvo dopiru i do manjih organizacija, do organizacija iz lokalnih zajednica. Od 2009. godine, tzv. “sub-granting” je postao integralni dio Poziva za projekte civilnog društva, koje objavljuje EU Delegacija. Prepoznali smo veliki potencijal ovog mehanizma za adresiranje potreba šireg civilnog sektora u Crnoj Gori, naveo je Boitard.

On je posebno naglasio da Evropsku uniju brine pitanje održivosti civilnog društva i pozvao nevladine organizacije da iskoriste svaku moguću priliku koja im se pruža da steknu nova znanja i vještine, da se međusobno umrežavaju i ojačaju identitet svojih organizacija.

– Obezbjeđivanje sredstava je posao, i čak i u maloj zemlji kao što je Crna Gora, organizacije građanskog društva moraju posvetiti neke od svojih resursa obezbjeđivanju svoje održivosti. I zato što je to posao, on iziskuje određena znanja i vještine, koje su više od pisanja savršenog predloga projekta, zaključuje Boitard.

Na današnjem događaju predstavljena su i tri projekta organizacija podržanih kroz program De Facto Strong: Udruženje za razvoj civilnog društva – Bijelo Polje, Građanski kreativni centar – Cetinje i Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju „Puževa kućica“ – Budva.

IMG_0222

Udruženje za razvoj civilnog društva (URCD) je neprofitno udruženje građana i građanki iz Bijelog Polja osnovano 2003.  godine.

– URCD u okviru programa “De Facto Strong” realizuje projekat „Izgradnja kapaciteta organizacije za pružanje servisa građanima i građankama u opštini Bijelo Polje“. Ciljna grupa su članice i volonterke organizacije, predstavnici i predstavnice organa lokalne uprave, Centra za socijalni rad, Dnevnog centra „Tisa“, Biroa rada i mediji, kazala je Mirsala Tomić, koordinatorka programa URCD.

Predviđene projektne aktivnosti odnose se na organizovanje i realizaciju obuke-treninga iz oblasti strateškog planiranja, izradu strateškog plana organizacije, pripremu, izradu i distribuciju informativno-edukativnog materijala, realizaciju studijske posjete.

– Do sada je realizovana obuka/trening za 10 članica i volonterki organizacije iz oblasti strateškog planiranja. 10. oktobra 2015 godine se očekuje završetak projektnih aktivnosti, kazala je Tomić.

Građanski kreativni centar sa Cetinja je omladinska organizacija koja se bavi unapređenjem položaja mladih i rješavanjem problema sa kojima se suočava ova populacija. Projektom „CreAktive” imaju za cilj da  motivišu  i edukuju  mlade ljude da postanu aktivni članovi zajednice, a istovremeno da prate implementaciju omladinske politike na lokalnom nivou i daju preporuke za njeno unapređenje.

– Projektom smo planirali da unaprijedimo saradnju sa opštinama Cetinje, Kotor i Tivat, kroz izgradnju kapaciteta i umrežavanje formalnih i neformalnih grupa mladih, uključujući i lokalne kancelarije za mlade, na poljima omladinske politike i aktivizma. Iz sva tri grada je uključeno  po 15 mladih ljudi u realizaciju projekta, koji će imati priliku da prođu obuku na teme – ‘’Od ideje do akcije’’, ‘’Izgradnja kapaciteta’’ i ‘’Upoznavanje sa omladinskom politikom’, a kasnije i da predstave u sva tri grada ono što su postigli do sada, kazala je Dejana Dizdar iz ove NVO.

Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju “Puževa kućica” Budva osnovano je početkom 2013. godine  na inicijativu roditelja osmoro djece sa smetnjama u razvoju iz Budve.

– Nepostojanje  servisa podrške za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u   Budvi, i težak položaj ove djece u zajednici i njihovih porodica doveli su do osnivanja “Puževe kućice”. Danas posle dvije godine okupljamo 29 članova, kazala je Nataša Anastasov iz ove NVO.

Kako je kazala, projektom, koji je podržan kroz program “De Facto Strong”, ovo udruženje  postavilo je kao cilj unapređenje  servisa podrške za  djecu i mlade  sa smetnjama u razvoju u Budvi kroz jačanje kapaciteta organizacije.

– Organizovanje radionice za članove Udruženja i volontere na temu informacione tehnologije, djeca i internet, te psihološke radionice, samo su neke od aktivnosti koje ova organizacija uspješno realizuje, dodala je Anastasov.