Spisak podržanih projekata 2008. godina

Spisak podržanih projekata 2008. godina

ORGANIZACIJA

MJESTO

GODINA

PROGRAM

OPIS PROJEKTA

DONACIJA

UDRUŽENJE ZA POMOC HENDIKEPIRANIM LICIMA, Bijelo Polje BIJELO POLJE

2008

Socijalna tranzicija

Osnaživanje osoba sa invaliditetom kroz program prakticne i teorijske obuke iz oblasti poljoprivrede, prilagoden obrazovnom nivou polaznika i njihovim mogucnostima

13,140.00 €

SAVEZ SLIJEPIH CRNE GORE, Podgorica PODGORICA

2008

Socijalna tranzicija

Obezbjedivanje adekvatnog kadra i uslova za obuku i osposobljavanje peripatologa – instruktora samostalnog kretanja i orijentacije u prostoru slijepih i slabovidih osoba, koji ce obuciti grupu slijepih i slabovidih osoba u cillju postizanja njihove vece samostalnosi i pokretljivosti bez prepreka i ogranicenja.

14,840.00 €

DOM NADE, Podgorica PODGORICA

2008

Socijalna tranzicija

Privremeno skloniste za neudate majke sa djecom, uz pružanje pravne i psihosocijalne pomoci i podrske; efikasnije ostvarivanje njhovih prava u domenu zdravstva, socijalne zastite, obrazovanja, zaposlenja, sudstva, putem posredovanja izmedju institucija sistema.

14,760.00 €

UDRUŽENJE PARAPLEGICARA, Pljevlja PLJEVLJA

2008

Socijalna tranzicija

Otvaranje savjetovalista za osobe sa invaliditetom, uz angažovanje relevantnih strucnjaka iz raznih oblasti; organizovanje grupa samopodrske, zabavno-edukativnih radionica i aukcijskih prodajnih izložbi, kao i pokretanjetematskih radio-emisija.

14,060.00 €

FORUM MNE (Mladi I neformalna edukacija), Podgorica PODGORICA

2008

Socijalna tranzicija

Nastavak rada omladinskog kluba u mjesnoj zajednici Konik, koji mladim Romima nudi programe za kvalitetno provodenje slobodnog vremena i radi na osvjescivanju i pokretanju mladih Roma da budu aktivni clanovi svoje zajednice i drustva.

14,900.00 €

UDRUŽENJE HENDIKEPIRANIH “SRCE”, Mojkovac MOJKOVAC

2008

Socijalna tranzicija

Osnaživanje osoba sa invaliditetom kroz edukaciju o njihovim pravima putem tribina, informativnog biltena i pravne pomoci; podizanje svijesti sire zajednice o potrebama i mogucnostima osoba sa invaliditetom.

5,147.00 €

SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA, Niksic NIKŠIĆ

2008

Socijalna tranzicija

Razvijanje mehanizama i servisa podrske u procesu zaposljavanja žena pripadnica romske populacije, samohranih majki i žena izbjeglica: uvodenje ciljne grupe na tržiste rada kroz posredovanje pri zaposljavanju putem uspostavljanja službe agencijske prirode, rodnog registra ženskih radnih kapaciteta i olaksavanja komunikacije korisnice / poslodavci / berza rada.

15,000.00 €

SIGURNA ŽENSKA KUCA, Podgorica PODGORICA

2008

Socijalna tranzicija

Unapredjenje socijalne zastite žena i djece žrtava porodicnog nasilja, kroz obezbjedivanje sigurnog smjestaja, pravne i psiholoske pomoci, kao i rad na stvaranju uslova za ekonomsko osnaživanje žena.

14,020.00 €

SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA, Berane BERANE

2008

Socijalna tranzicija

Rad multidisciplinarnog tima, sacinjenog od predstavnika svih relevantnih institucija u lokalnoj zajednici, na obezbjedivanju i pružanju konkretne pomoci i podrske ženama žrtvama nasilja, uz redovno dokumentovanje slucajeva nasilja i formiranje baze podataka.

14,489.00 €

VIVA VITA, Pljevlja PLJEVLJA

2008

Građanska akcija

Kroz akciju ciscenja komunalnog otpada u prigradskom naselju Komini, edukativne radionice i intenzivnu medijsku kampanju, projektom se adresira problem divljih deponija u Pljevljima, u cilju iznalazenja trajnog rjesenja ovog problema u gradu koji je medju najzagadenijim u Crnoj Gori.

4,000.00 €

ZELENA AGENDA MOJKOVAC (neformalna grupa) MOJKOVAC

2008

Građanska akcija

Ciscenjem i formiranjem prirodnog parka Suskovina sadnicama cetinarskog i listopadnog drveca, projektom se postojeci prostor pretvara u mjesto za odmor i rekreaciju, ne samo gradana Mojkovca nego i njegovih posjetilaca, a ujedno i okruženje koje mogu koristiti planinarska, ekoloska i izvidacka drustva.

3,990.00 €

MOST. Žabljak ŽABLJAK

2008

Građanska akcija

Organizovanim druženjima, volonterskim akcijama ljudi u selu Podgora i osnivanjem udruženja Podgorana, projektom se zeli doprinijeti sprecavanju daljeg raseljavanja stanovnistva, stimulisanje za bavljenje poljoprivredom i ocuvanje autenticnosti durmitorskog sela i obnova seoske infrastrukture, a sve u cilju ostvarivanja zajednicke vizije razvoja eko-sela Podgora. 3,970.00 €
ALFA CENTAR, Nikšić NIKŠIĆ

2008

Građanska akcija

Projektne aktivnosti su usmjerene na rjesavanje problema sa kojima se gradani Niksica suocavaju u saobracaju, uz aktivno ucesce samih gradana i zastupanje za donosenje adekvatnijih rjesenja trenutnih saobracajnih normi i usvajanje istih od strane relevantnih gradskih struktura. 4,010.00 €
Radna grupa “PRIRODNA BOGATSTVA I RESURSI”, Nikšić NIKŠIĆ

2008

Građanska akcija

Akcijama ciscenja dijela korita i obale rijeke Bistrice, edukativnim radionicama, medijskom promocijom i postavljanjem informativnih obilježja, projektom se želi doprinijeti poboljsanju uslova života, razvoju ekoloske svijesti, poboljsanju biodiverziteta i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda. 3,778.00 €