Ko čini fAKT?

Ko čini fAKT?

Osoblje fAKT-a:

Anica – Maja Boljević, izvršna direktorica
Nađa Dragović, programska menadžerka
Anto Janković, menadžer programa filantropije
Nenad Golubović, menadžer programa podrške građanskom društvu
Nataša Vulikić, menadžerka finansija i administracije

Upravni odbor fAKT-a:

dr Biljana Maslovarić, predsjednica
Saradnica u nastavi Univerziteta Crne Gore/Filozofskog fakulteta, na Studijskom programu za predškolsko vaspitanje; Izvršna direktorica, Pedagoški centar Crne Gore.

Ana Drakić
Ex Senior Democracy and Governance Advisor, USAID Mission to Montenegro

Ana Stojović-Janković
Vice-Consul, British Embassy

Aleksandra Crvenica
Researcher/Analyst at International Development Law Organization – IDLO

Predrag Vušurović
Crnogorska komercijalna banka

Svi članovi/ce Upravnog odbora rade na volonterskoj osnovi.

Komisija za dodjelu grantova u okviru programa Gradjanska akcija:

Veselin Šturanovic
Izvršni direktor, Fondacija za razvoj sjevera – FORS Montenegro

Darko M. Ivanović
Direktor komunikacija, Građanska alijansa

Biljana Gligorić, arh.
Programska menadžerka, NVO Expeditio, Kotor

Komisija za dodjelu grantova u okviru programa Socijalna tranzicija (program više nije aktivan) je radila u sastavu:

Irena Rašović
Novinarka – urednica, RTVCG

Tamara Milić
Viša savjetnica, Ministarstvo prosvjete i sporta

Marijana Bojanić
Izvršna direktorica, TV Vijesti

Svi članovi/ce Komisija za dodjelu grantova rade na volonterskoj osnovi.

Stalna saradnica

Aleksandra Zeković-Gligorović
konsultantkinja

Close