3 Jun '14
0 Shares

U okviru programa podrške učešću mladih u finatropskim akcijama, tokom trodnevne obuke koja je organizovana za predstavnike organizacija – učesnike programa, nastao je spot kojim su mladi željeli da prenesu poruku o tome šta je za njih filantropija.

Mladi i filantropija (spot)

U okviru programa podrške učešću mladih u finatropskim akcijama, tokom trodnevne obuke koja je organizovana za predstavnike organizacija – učesnike programa, nastao je spot kojim su mladi željeli da prenesu poruku o tome šta je za njih filantropija.

{ Comments are closed }