Haki_Abazi-Bosiljka_Vukovic-Natasa_Medjedovic

Haki Abazi (RBF) i Bosiljka Vuković (Min.turizma i održivog razvoja) u društvu Nataše Međedović (SOS Nikšić)