The " Video " Category

DeFacto Stronger dokumentarni film (with subtitle in English)

DeFacto Stronger dokumentarni film (with subtitle in English)

Dokumentarni film prikazuje aktivnosti, uspjehe, izazove, razvoj, kao i buduće smjernice OCD kao pružaoca socijalnih usluga. Film pokazuje jasnu/realnu promjenu u svakodnevnom životu pojedinaca, kreiranu radom organizacija civilnog društva, i promoviše socijalne usluge i istovremeno jača sliku u javnosti o civilnom sektoru u Crnoj Gori.

0 53

Ajmo zajedno – dokumentarac

Dokumentarni film predstavlja petnaestominutni sažetak emisija rađenih sa udruženjima roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju

0 73

BEZ PREDAJE – NO SURRENDER 3 dio

Film se sastoji od tri priče o ljudima koji su istrajni u borbi za boljitak u njihovim životima, kao i životima drugih ljudi sa sličnim problemima, uprkos svim preprekama sa kojima se susrijeću.

0 97

BEZ PREDAJE – NO SURRENDER 2 dio

Film se sastoji od tri priče o ljudima koji su istrajni u borbi za boljitak u njihovim životima, kao i životima drugih ljudi sa sličnim problemima, uprkos svim preprekama sa kojima se susrijeću.

0 75

BEZ PREDAJE – NO SURRENDER 1 dio

Film se sastoji od tri priče o ljudima koji su istrajni u borbi za boljitak u njihovim životima, kao i životima drugih ljudi sa sličnim problemima, uprkos svim preprekama sa kojima se susrijeću.

0 69