The " Video " Category

Dobar znak (VIDEO)

Dobar znak (VIDEO)

Program je realizovan od strane članica mreže domaćih nevladinih fondacija SIGN

0 27
DeFacto Stronger dokumentarni film (with subtitle in English)

DeFacto Stronger dokumentarni film (with subtitle in English)

Dokumentarni film prikazuje aktivnosti, uspjehe, izazove, razvoj, kao i buduće smjernice OCD kao pružaoca socijalnih usluga. Film pokazuje jasnu/realnu promjenu u svakodnevnom životu pojedinaca, kreiranu radom organizacija civilnog društva, i promoviše socijalne usluge i istovremeno jača sliku u javnosti o civilnom sektoru u Crnoj Gori.

0 20

Ajmo zajedno – dokumentarac

Dokumentarni film predstavlja petnaestominutni sažetak emisija rađenih sa udruženjima roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju

0 24