The " Uspješne priče " Category

Održan Forum omladinskih organizacija

Održan Forum omladinskih organizacija

Omladinski forum pod nazivom „Koraci ka uspješnom aktivizmu mladih“, u organizaciji Fonda za aktivno građanstvo, u saradnji sa Ministarstvom sporta Crne Gore – Direktoratom za ...

0 16
Roditelji Crne Gore

Roditelji Crne Gore

Veoma mlada organizacija osnovana krajem jula 2011. Cilj ove NVO je promovisanje dječijih i roditeljskih prava. Organizacija ima sjedište u Podgorici, ali ima namjeru i da se širi. Takođe, kroz portal www.roditelji.me djeluje na cijeloj teritoriji Crne Gore, ali i u regionu.

0 32