The " Filantropija " Category

Konkurs za zelene ideje produžen do 17. aprila

Konkurs za zelene ideje produžen do 17. aprila

Na konkurs se mogu prijaviti pojedinci/fizička lica (državljani/ke Crne Gore, kao i lica sa prebivalištem u Crnoj Gori), domaće nevladine organizacije, poljoprivredna gazdinstva, kooperative kao i mala preduzeća i preduzetnici.

0 206