The " DeFacto… " Category

De facto jači

De facto jači

U cilju poboljšanja održivosti organizacija civilnog društva u Crnoj Gori, i kvaliteta i kvantiteta usluga koje pružaju, Fond za aktivno građanstvo – fAKT pokrenuo ...

0 28